Stránka, ktorú hladáte neexistuje, alebo bola zmazaná!
Zoznam existujúcich stránok:

28.10.2007 #018 Bližšie informácie:
28.12.2017 #006 Cintorínske služby
28.12.2017 #004 Čistenie a údržba komunikácií
17.12.2013 #023 Harmonogram vývozu KO - Vianoce 2013
24.02.2017 #015 Harmonogram vývozu komunálneho odpadu zo 110, 120 a 1100l nádob v meste Nováky
06.07.2018 #014 Harmonogram vývozu separovaného zberu v meste Nováky
14.04.2015 #013 Harmonogram vývozu VOK v meste Nováky pre r. 2015
07.08.2018 #009 Informácie
17.01.2018 #019 Kalendár komunálneho a separovaného zberu v Novákoch pre rok 2017
29.05.2007 #017 Kalendár separovaného zberu v obci Nitrianské Sučany na rok 2007
23.02.2017 #008 Kontakty
23.02.2017 #002 Nakladanie s odpadmi
23.02.2017 #001 O spoločnosti
23.02.2017 #007 Ostatné služby
13.12.2010 #020 oznam o zmene vývozu plastov v mesiaci december 2010
13.05.2008 #016 Ponuka práce
21.03.2016 #025 Potvrdenie kon. spracovateža r. 2015
28.12.2017 #003 Starostlivos o zeleň
23.02.2017 #005 Údržba a prevádzka osvetlenia
09.01.2007 #010 Úvodná stránka
08.01.2014 #024 Zber vianočných stromčekov
06.07.2018 #011 Zberný dvor odpadov
04.05.2011 #021 Zberný dvor odpadov
24.02.2017 #012 Zoznam odpadov prekládkovej stanice Brezina Nováky
    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky