O spoločnosti

 

Spoločnosť VEPOS, spol. s r.o. Nováky vznikla v roku 1994 transformáciou z rozpočtovej a neskôr z príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nováky. Najskôr to bola spoločnosť so 100 % účasťou mesta Nováky. Po troch rokoch sa VEPOS, spol. s r.o. stala súkromnou firmou. Spoločnosť aj po transformácii zabezpečuje takmer všetky činnosti ako predtým a svoju činnosť zamerala viac na podnikateľské subjekty, obce a organizácie.

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky