POZOR ZMENA!!! 

 

 

 

 vývozu plastov v meste Nováky

 

 

Vývoz plastov z IBV (z rodinných domov) sa vykonáva každý posledný piatok v mesiaci v čase od 7:00 hod.

 

Vývoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu (sklo, papier, PET) z 1100l kontajnerov sa vykonáva raz za 2 tyždne.

 

 

 

V prípade snehovej kalamity bude harmonogram vývozu upravený a vývoz bude zabezpečený v najbližší možný termín. O náhradnom termíne vývozu budú občania informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu.

 

 

 

 

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky