Harmonogram vývozu komunálneho odpadu zo 110, 120 a 1100l nádob v meste Nováky

 

 

 

Pondelok:

Pribinova, Chemikov, Banikov, Krátka, Rázusa, Čerešňová, Hviezdoslavova, Krasku, Tajovského, F. Kráľa, Ľ. Štúra, Kukučinova, Svätoplukova, Športová, M.R. Štefánika, M. Bela, Nám. SNP (po poštu), G. Košťála, Žel. stanica, Rastislavova, J.C. Hronského, Bernolákova, Lehotská (pred potokom), S. Chalupku

 

Utorok:

FORTISCHEM, Lehotská (za potokom), A. Hlinku (horná strana), Suvorovova, E. Ottu, Žitná, Šimonovská, Tichá, spoj. Trenčianská-Hlinku, Trenčianská (od Laskára)

 

Streda:

Baňa Nováky, Compaan, Bovas, Saargummi, Vaša, Kupa, Slovnaft, Bastro, A. Hlinku (dolná strana), Poliklinika, Nám. SNP (za potokom), Jesenského, Partizánska, Šoltésovej, Vajanského, Hurbanova, Trenčianska (Lelovce), Duklianska, Kollárova, Lesná, Nábrežná, Lelovská.

 

 

V prípade poruchy vozidla, alebo nepriaznivého počasia ( snehová kalamita a pod.) bude harmonogram vývozu upravený a vývoz bude zabezpečený v nasledujúci deň resp. najbližší možný termín. O náhradnom termíne vývozu budú občania informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu.

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky