POZOR ZMENA!!! 

 

 

 

 

 

 

Vývoz plastov z IBV (z rodinných domov) sa vykonáva každý posledný piatok v mesiaci v čase od 7:00 hod.

 

Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu (sklo, papier, plasty, kovy, VKM, BIO, kuchynský odpad) podľa termínov zberu + pokyny na triedenie odpadov  

 

 

 

V prípade snehovej kalamity bude harmonogram vývozu upravený a vývoz bude zabezpečený v najbližší možný termín. O náhradnom termíne vývozu budú občania informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu.

 

 

 

 

1: vepos_kolaz.jpg

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky