Nakladanie s odpadmi

 

 

Spoločnosť zabezpečuje:

 • vývoz 110, 120, 240 a 1100 l nádob na odpad
 • vývoz a prenájom veľkoobjemových kontajnerov 3, 5 a 7 m3
 • likvidácia komunálnych a priemyselných odpadov cez prekládkovú stanicu Brezina Nováky
 • separovaný zber skla, plastov, papiera, VKM (viacvrstvové kombinované materiály), kovov a kovových obalov
 • zber nebezpečných odpadov ako:
  • batérie - autobatérie, akumulátory, záložné zdroje
  • oleje - motorové, prevodové, hydraulické, jedlé z fritéz a pod. nie oleje znečistené vodou, alebo zmiešané s inými prímesami
  • farby, lepidlá - plechovky s obsahom farieb, riedidiel, živíc, lepidiel
  • elektro odpad
   • žiarivky, výbojky, svetelné zdroje s obsahom ortuti
   • spotrebná elektronika
   • malé domáce spotrebiče
   • informačné zariadenia
   • elektronické nástroje
   • veľké domáce spotrebiče

Bližšie informácie o konkrétnych odpadoch nájdete v položke informácie.

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky