Termíny zberu odpadu v Novákoch pre rok 2024

 

 

Termíny zberu komunálneho odpadu z rodinných domov a separovaného odpadu (plasty, kovy, VKM (tetrapak), papier, BIO odpadu a kuchynského odpadu) v Novákoch pre rok 2024 je možné stiahnuť tu (.pdf)  

 

 - pokyny na triedenie odpadov je možné stiahnuť tu (.pdf) 

 

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky