Zberný dvor odpadov

 

Zberný dvor odpadov sa nachádza za vstupnou bránou VEPOS-u, je označený tabuľami podľa komodít. Každý dovoz odpadu treba nahlásiť na sekretariáte VEPOS-u

 

Zberný dvor odpadov je otvorený:

 

                       letné obdobie                         zimné obdobie

                   (apríl - september)                     (október - marec)

Po,Ut,Št:         11:00 - 14:00                              11:00 - 15:00

St,Pi:               11:00 - 16:00                              11:00 - 16:00

 

Čo sa zbiera?:

 

Papier- Áno: noviny, časopisy, kartóny, knihy

Nie: znečistený papier, voskovaný papier

Kto môže doniesť odpad?: všetci

 

Sklo- Áno: sklo a črepy akejkoľvek farby

Nie: automobilové sklo, sklo s kovovou sieťou, porcelán a

keramika

Kto?: všetci

 

Plasty a PET- Áno: PET fľaše od 0,5l do 2 l, fólie, fľaše od oleja, octu,

fľaše od šampónov a čistiacich prostriedkov

Nie: obaly z mliečnych výrobkov, obaly z motorových

olejov, silne znečistené fólie, polystyrén, plastové

nárazníky a pod.

Kto?: všetci

 

Kovy- Áno: všetky kovy bez prímesí skla, dreva a plastov

Nie: el. spotrebiče, plechovky z farieb a pod.

Kto?: všetci

 

Obaly z kovov- Áno: plechovky od nápojov, konzervy, kovové sudy

Nie: obaly znečistené farbou, riedidlami, olejmi

Kto?: všetci

 

Pneumatiky- Nie:

 

Odpady zo zelene- Áno: tráva, suché časti bylín, lístie

Kto?: všetci

 

Konáre- Áno: len konáre a drevo z opiľovania stromov

 

Drevený nábytok- Nie

 

Objemný odpad- Áno: drobný stavebný odpad z ohlásených drobných

stavieb, objemný odpad ako sú časti nábytku,

koberce a pod.

Nie : eternit, materiály s obsahom azbestu

Kto?: len občania Novák, nie podnikatelia

 

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY

 

 

Odpady sa odoberajú do skladu nebezpečného odpadu vždy za prítomnosti osôb VEPOS-u (Fedor, Krcha). 

 

 

Batérie- Áno: autobatérie, akumulátory, záložné zdroje

Kto?: všetci

 

Oleje- Áno: motorové oleje, prevodové, hydraulické, jedlé

z fritéz a pod.

Nie: oleje znečistené vodou, alebo zmiešané s inými

prímesami

Kto?: všetci

 

Farby, lepidlá- Áno: plechovky s obsahom farieb, riedidiel alebo živíc,

lepidlá

Kto?: len občania Novák, nie podnikatelia

 

 

ELEKTRO ODPAD

 

 

Odovzdáva sa do oblúkovej haly, kde sa roztriedi podľa jednotlivých zložiek:

  • - žiarivky, výbojky, svetelné zdroje s obsahom ortuti

Kto?: všetci

  • - spotrebná elektronika: televízory, rozhlasové prijímače, kamery, podľa popisky v oblúkovej hale

Kto?: všetci

  • - malé domáce spotrebiče: šijacie stroje, vysávače, žehličky, fritézy, podľa popisky v oblúkovej hale

Kto?: všetci

  • - informačné zariadenia: počítače, monitory, tlačiarne, televízory, podľa popisky v oblúkovej hale

Kto?: všetci

  • - elektronické nástroje: vŕtačky, brúsky, zváračky a pod. podľa popisky v oblúkovej hale

Kto?: všetci

  • - veľké domáce spotrebiče: chladničky, práčky, sušičky, podľa popisky v oblúkovej hale

Kto?: všetci

 

POZOR: Potvrdenia na odber nebezpečných odpadov pre firmy vydáva len p. Fedor, nakoľko treba vypísať sprievodný list nebezpečných odpadov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky