Cintorínske služby

 

Spoločnosť zabezpečuje:

  • prevádzku cintorínov
  • zhotovenie múrikov na hrobových miestach
  • celoročnú starostlivosť o hrobové miesta
  • výsadbu hrobov
    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky